ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Виконуємо на замовлення курсові роботи українською мовою. Вартість виконання курсової - від 400 грн. Оплата - після виконання роботи. Виконуємо роботи з наступних дисциплін:

 ПРАВО , аудит, фінансовий контроль, економіка підприємства, макроекономіка, мікроекономіка, економічна теорія (політекономія), фізична реабілітація, соціальна педагогіка, документознавство та ін.

Якість наших робіт зумовлена достатнім досвідом роботи - починаючи з 2000 року виконання робіт на замовлення є нашою основною професією.

Спосіб оплати - переказ коштів на картку ПриватБанку (через Приват24, платіжні термінали та відділення ПриватБанку).

Докладніша інформація за телефонами:
097 649 36 94 - Київстар
095 934 65 43 - МТС
093 521 99 55 - Lifecell
0332 71 50 67 - телефон у Луцьку

Контактний e-mail: ureferat@gmail.com

Студенти міста Луцька можуть замовити курсові роботи за адресою: м. Луцк, вул. Гордіюк, 47 / 77.

Готові курсові роботи у нашому виконанні представлені на сайті ureferat.com.

Інформація щодо оформлення курсових робіт

Єдиних вимог до зовнішнього оформлення, структури, об'єму, змісту і стилю викладу курсових робіт не існує, проте діючі нормативні документи встановлюють загальні принципи щодо оформлення таких робіт. Згідно з такими принципами ми й виконуємо роботи на замовлення.
Обсяг наших курсових - як правило, 35-40 сторінок.
Шрифт - Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний.
Параметри сторінки: формат А4 (210 х 297 мм), поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 25-30 мм.
Нумерація сторінок - зверху справа.
Кожна вагома структурна частина курсової роботи (зміст, вступ, розділи, висновки, список літератури, додатки) починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин курсової роботи друкуються великими літерами. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.
У вступі курсової обґрунтовується актуальність теми дослідження, дається характеристика об'єкта, предмета та метода дослідження, визначається мета і завдання дослідження, висвітлено практичне значення дослідження (якщо треба - формулюється наукова новизна та викладаються основні положення, що виносяться на захист, і апробація результатів дослідження).
Список літератури - більше 20 джерел (якщо треба, можна більше). Бібліографічні описи посилань у переліку літератури наводяться відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.
Посилання в тексті роботи - в квадратних дужках відповідно до чинних вимог ВАК.

В будь-якому випадку при написанні робіт ми враховуємо всі вимоги, які пред'являють до курсових викладачі.